Chiếc hộp bí mật rừng xanh

Chiếc hộp bí mật rừng xanh

Trọng lượng: 800 gram

Kích thước: 22x18x22 cm (LxWxH)

Nguyên liệu chính: Vải nỉ (felt)

Giá
₫550,000
Tình Trạng
Danh mục

Chiếc hộp bí mật rừng xanhChiếc hộp bí mật rừng xanhChiếc hộp bí mật rừng xanhChiếc hộp bí mật rừng xanh