Sản Phẩm

Hoa Hồng Bi Mini Đỏ Hồng…
Hoa Hồng Bi Mini Xanh G Hồng…
Hoa Hồng Bi Mini Đỏ đô L Vàng…
Hoa Hồng Bi Mini Vàng Trắng…
Hoa Hồng Bi Mini Xanh B Trắng…
Hoa Hồng Bi Mini Tím HHBM01SPU
Hoa Hồng Bi Mini Đỏ HHBM07SRE
Hoa Hồng Bi Mini Vàng…
Hoa Hồng Bi Mini Cam HHBM09SOR
Hoa Hồng Bi Mini Xanh Min…
Hoa Lavender Mini Tím…
Hoa Lavender Tim Tím HLMT02MPA
Hoa Hồng Không Cánh Đỏ Hồng…
Hoa Cúc Trắng Vàng HCTV01MWY
Hoa Cúc Vàng Nâu HCVN02MYB
Hoa Hồng Cánh Xoắn Xanh Biển…
Hoa Hồng Không Cánh Tím Xanh…
Hoa Hồng Cánh Xoắn Lớn Hồng…
Hoa Hồng Cánh Xoắn Lớn Vàng…
Hoa Hồng ihandmade Cánh Lớn…